เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

MSC คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564

๒๐ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๒

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement (กิตติกรรมประกาศ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เน้นย้ำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส

MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ Metro Donation

๑๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๐

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยคุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร ส่งมอบแท็บเล็ตในโครงการ Metro Donation จำนวน 50 เครื่องให้กับ 3