เศรษฐกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙:๐๙

Alfasigma ได้รับสิทธิวางตลาดยา bentracimab ในยุโรปจาก PhaseBio

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๔:๐๐

- ข้อตกลงนี้ครอบคลุมประเทศในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร ยูเครน รัสเซีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช- bentracimab เป็นชิ้นส่วนโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์ที่มีศักยภาพในการต้านฤทธิ์ยาต้านเกล็ดเลือด ticagrelor- กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Alfasigma