เสริมสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. - สภาวิชาชีพบัญชี หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินไทยในการประชุมประจำปี 2565

๐๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๓๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดประชุมประจำปี 2565 เพื่อร่วมหารือแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบรายงานทางการเงินไทย

เซลล์คาร์ตา ซื้อสิทธิ์ในชุดตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค Immuno-MRM จากพรีซิชัน แอสเสย์ เพื่อขยายบริการโปรตีโอมิกส์

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๐๐

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านบริการโปรตีโอมิกส์ของเซลล์คาร์ตาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างชุดรีเอเจนต์และชุดตรวจแบบมัลติเพล็กซ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว