เสริมสุข ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ขนมปังAMATISSIMO Caffe ในเครือโอซีซี กรุ๊ป ยกขบวนเบเกอรี่อบสด สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมอาหาร และเครื่องดื่มที่เป็น Signature ของทางร้าน จัดเต็มตลอด 4 วัน ท่ามกลางบรรยากาศงานดนตรี และศิลปินอีกมากมาย ที่งาน GOODFOOD FESTIVAL ตั้งแต่วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ โกดังเสริมสุข ย่านเจริญนคร เวลา 15.00-24.00 สามารถ

AMATISSIMO Caffe at GOODFOOD FESTIVAL

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๔

เส้นทางจุดประกายนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

๐๙ พ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๑๓

หากพูดถึงคำว่า นวัตกรรม หลายคนเข้าใจว่าเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโลกดิจิทัล เพียงอย่างเดียว แต่แท้ที่จริงแล้วยังหมายถึง แนวคิดหรือกระบวนการใหม่ที่แก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และในมุมของสุขภาพ ก็มีการสร้าง นวัตกรรมสร้างสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม

สสส. สานพลัง ภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ชู แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน 29 ม.ค. 66

๐๙ พ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๑๐

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้น สสส.

สสส.-สกสว. สานพลังภาคี พัฒนาฐานข้อมูลวิจัย ก้าวสู่นวัตกรรมคลังข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา-ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ประเด็นชุมชน - ความปลอดภัยทางถนน -

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๐๗

วันที่ 31 ต.ค. 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

สสส. สานพลัง สพบ. มสช. ลงพื้นที่บุรีรัมย์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน หนุนปรับรูปแบบบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๔๘

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ลงพื้นที่ รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อม

สื่อสารสุขดิจิทัล สสส.-หมอชาวบ้าน สานพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living

๐๕ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๑๐

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดงาน เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่มือใหม่ กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มทำงาน