เอจีอี เทอร์มินอล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง

๒๐ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๔

คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง

AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง ตำบลแม่ลา

๑๘ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๔

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้

AGE มอบชุด PPE -หน้ากากKN95 สู้ภัยโควิด-19

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๖

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด และหน้ากากป้องกัน KN95 จำนวน 900 ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต) ศูนย์กู้ภัย และวัดในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AGE มอบหน้ากาก KN95 -ชุด PPE -น้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๘

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงวจร ส่งมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 600 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 80 ชุด และน้ำดื่มตรา เอจีอี ขนาด 350 มล. จำนวน

AGE ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นำร่องสร้างต้นแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน และ ถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ในโรงเรียน

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) ร่วมกับชุมชนตำบลบางพระครู จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)

ภาพข่าว: AGE รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2019

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (บิทูมินัส) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 ซึ่งบริษัทฯ

AGE เสริมความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จัดกิจกรรม Safety Day และปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ให้กับน้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน

ภาพข่าว: AGE สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนและมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างสอน 1 อัตรา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพข่าว: AGE จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๘:๒๘

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM ร่วมกับ รพ.สต.บางพระครู จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน