แมนพงศ์ เสนาณรงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE) เริ่มซื้อขาย 21 ก.พ. นี้

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๙:๕๖

บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารหนี้สินและจัดเก็บหนี้ครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 21 ก.พ.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,757.78 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า CHASEนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ (DTCENT) เริ่มซื้อขาย 15 ธ.ค. นี้

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๒:๓๕

บมจ. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking อันดับ 1 ของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,446.30 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า DTCENTนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ