แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE Group) ให้การต้อนรับ คุณพิรุณรัชต์ สาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

PCE ให้การต้อนรับ

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๒ ๑๓:๕๙
คุณสุริยา ธรรมธีระ (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Royal Group Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) โดยมีคุณ Wong Pang Nam (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี

APM เยี่ยมชมกิจการ PPSEZ

๑๗ ส.ค. ๒๐๒๒ ๑๓:๔๑

RT ควง APM ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.เชียงใหม่

๐๕ เม.ย. ๒๐๒๒ ๑๑:๓๘

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ สีเขียว (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นางเมชญา แก้วดวงดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

APM สนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CPANEL นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมให้ข้อมูลทิศทางธุรกิจหลังระดมทุน และแผนการดำเนินงานโค้งสุดท้ายปี 64

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๙

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ร่วมด้วย นายสุพล ค้าพลอยดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

APM และ LDC เยี่ยมชมโครงการ DHOUSE

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

ดร.สมภพ ศักดิ์พันพนม ประธานกรรมการและนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (LDC) ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด

APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๓

ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี คุณภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท

RT ควง APM ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย

๑๙ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๗

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน