โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือทัพเรือภาคที่ 1 และ ศวทอ. นำร่องปลูกหญ้าทะเลหาดนภาธาราภิรมย์ฟื้นคืนระบบนิเวศใต้น้ำ

๓๐ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๑

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1

GPSC ส่งมอบโครงการ Light for a Better Life ให้ วษท.สระแก้ว ผนึก สวทช. เสริมนวัตกรรมนาโนเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซล่าร์เซลล์

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๑

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์

GPSC คว้ารางวัลเวที Thailand Energy Awards 2020 การันตีความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๑

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid)

GPSC คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องปีที่ 3

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๙

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประเภทรางวัล Sustainability Disclosure Award

GPSC ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา ศึกษาดูงานธุรกิจไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานสะอาด

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๙

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ

ฟิทช์คงอันดับเครดิต ของ GPSC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

๒๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

GPSC มอบเงินสนับสนุนการจัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

๒๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๓

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานปิยมหาราชนุสรณ์ 2564 จำนวน 100,000 บาท ให้กับ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

GPSC ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบชุดตรวจ Covid-19 โครงการลมหายใจเดียวกัน

๑๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๒

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

กลุ่มจีพีเอสซี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง ช่วยผู้ป่วยโควิด รพ.สนามในจังหวัดระยอง

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๒

นายวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น

กลุ่มจีพีเอสซีจับมือพันธมิตร ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอน ให้ศูนย์พักคอยศรีราชา

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๖

คุณสุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับพันธมิตร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด

GPSC ส่งมอบกล่อง Home Isolation จำนวน 2,000 ชุด ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้าน

๒๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๐

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบกล่อง Home Isolation ภายในกล่องบรรจุยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

GPSC ส่งหุ่นยนต์ G-Robot ให้ศูนย์พักคอยลาดพร้าว ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงโควิด-19

๑๙ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๐

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. สนับสนุนหุ่นยนต์ G-Robot จำนวน 2 ตัว ให้กับนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์

GPSC จับมือศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๗

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ

GPSC มอบอาหาร 5,000 กล่อง ช่วยแรงงาน 29 แคมป์

๐๘ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๗

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 5,000 กล่อง ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเขตราชเทวี เขตบางพลี เขตห้วยขวาง เขตมีนบุรี

GPSC จับมือศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ผลิตหน้ากากอนามัย N-Breeze M03 มอบให้กับ รพ.

๒๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๒

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

กลุ่มจีพีเอสซีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และถุงยังชีพบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดระยอง

๒๓ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดยคุณสุทธิ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตพื้นที่ระยอง ส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown)

GPSC มอบกล่องเติมสุขให้ผู้ป่วย COVID-19 รพ.บุษราคัม

๑๔ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๕

คุณพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร และพนักงาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ส่งมอบกล่องเติมสุขให้ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลบุษราคัม