โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: GBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๔

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ (กลาง) ประธานกรรมการ ,นายธราภุช คูหาเปรมกิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือGBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นรับทราบทิศทางธุรกิจ

ภาพข่าว: โกลเบล็ก กรุ๊ป แถลงทิศทางธุรกิจปี 2559

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ คุณธราภุช คูหาเปรมกิจ (ที่ 3 จากขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX ร่วมด้วย คุณธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าบริหาร (กลาง) ,คุณสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ,คุณกิตติพันธ์

ภาพข่าว: โกลเบล็ก กรุ๊ป แถลงทิศทางธุรกิจปี 2559

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ คุณธราภุช คูหาเปรมกิจ (ที่ 3 จากขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX ร่วมด้วย คุณธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าบริหาร (กลาง) ,คุณสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ,คุณกิตติพันธ์

ภาพข่าว: GBX ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.02 บาท ต่อหุ้น

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ (กลางขวา) ประธานกรรมการ ,นายธราภุช คูหาเปรมกิจ (ขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ภาพข่าว: โกลเบล็ก ร่วมจัดบูธ SET in the City 2013

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา)บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด พร้อมด้วยนายธราภุช คูหาเปรมกิจ รองกรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารบริษัทโกลเบล็ก กรุ๊ป