โคคา-โคล่า ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย โดยนายขจรพงศ์ ศรีวรเวียง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากขวา) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นายพบทอง สวัสดี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นางสาวฮาน เธว คิว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประเทศไทยและลาว บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) มอบ

มอบรางวัลโค้ก ซ่าทุกเบรก

๒๗ มิ.ย. ๒๐๒๒ ๑๖:๒๒

โครงการติดตั้งเครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าว ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 มูลนิธิโคคา-โคล่า จับมือ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย เดินหน้าภารกิจป้องกันขยะรั่วไหลจากแม่น้ำสู่มหาสมุทร

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๕

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลองและท้องทะเลทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างมลพิษทางทะเลมากที่สุดของโลก