โฆษิต ศรีภูธร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มทร.อีสาน ประชุมร่วมอธิการ 16 มหาวิทยาลัยในเอเชีย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหลังวิกฤตโควิด-19

๑๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๙

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการ และ ดร.ธีรวัตน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุม 2021 Asian Presidential

มทร.อีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร เป็นอธิการบดี มทร.อีสาน

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๖

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

ครูไทยยุคใหม่ ต้อง Coaching คุณธรรม จริยธรรม แทนความรู้จาก Google

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๘

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ครูไทยยุคใหม่จะต้องเป็น Coaching ไม่ใช่ Teaching และสิ่งที่ครูทำได้และเป็นสุดยอดของคำว่าครู คือสร้างคนให้เป็นคนดี ความตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาพข่าว: สหกิจศึกษา

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 23 เม.ย.62 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

มทร.อีสาน เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่สร้างตำรับยาสกัดจากกัญชา ชูสมุนไพร 16 ตำรับยาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า ผลจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 34 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน

ภาพข่าว: อธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับ ม.ดานัง : เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

ภาพข่าว: งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 23

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร งานเกษตร ครั้งที่ 23: เมื่อเร็วๆ นี้ (7 ก.พ.62) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 23 โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

ภาพข่าว: Open house 2019

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

ภาพข่าว: รวมน้ำใจไทสกล

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนำชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านอาหาร สมุนไพร และคราม ในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจไทสกล

ภาพข่าว: ลงพื้นที่ จ.สกลนคร

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่ : ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ พลอากาศโทบรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และคณะ

ภาพข่าว: มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายพวงมาลา

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 13 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพข่าว: ราชมงคลปฏิบัติธรรม

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน รับมอบรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นำโดย นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ ระหว่าง

ภาพข่าว: งานรวมน้ำใจไทสกล 2561

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในงานรวมน้ำใจไทสกล พร้อมชมการสาธิตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ

ภาพข่าว: ก้าวคนละก้าว กับก้อง ห้วยไร่

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก้าวคนละก้าว : เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร นำทีมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมวิ่งกับก้อง ห้วยไร่ ที่อาสาร่วมวิ่งในเส้นทางที่ตูน บอดี้สแลมไปไม่ถึง คือ

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี

ภาพข่าว: ยกระดับโอทอป5ประเภท

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.- ยกระดับโอทอป : เมื่อวานนี้ (29 พ.ย.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ภาพข่าว: ต้อนรับทูตเวียตนาม

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ Mr.Nguyen Hai bang เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ภาพข่าว: คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร และดิโอเอซิสสปา(ประเทศไทย)ร่วมลงนามมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ธุรกิจสปาอย่างมืออาชีพ

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๔๘

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ - สุขุมวิท 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ผลวงศ์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUIT) วิทยาเขตสกลนครและ นายภาคิน พลอยภิชา ประธานกรรมการ โอเอซิสสปา (ประเทศไทย)