โยธิน เนื่องจำนงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 23 สถาบัน จำนวน 35 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๒๑:๓๓

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ (กลาง ) ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา ) โยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริษัท (ซ้าย) พัฒนะ อุษณาจิตต์ (ขวา ) กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง รองประธานกรรมการ (กลาง ) ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา ) โยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริษัท ( ที่ 2 ซ้าย) พัฒนะ อุษณาจิตต์ (ขวา ) กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ซ้าย) บริษัท

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ราย แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ภาพข่าว: ผู้บริหาร CPALL และ TPAC คว้ารางวัล Best CEO Awards ในงาน SET Awards 2010

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-ตลท. กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) แก่ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และโยธิน เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย