โรงพยาบาลบางไผ่ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

เขตภาษีเจริญล้างทางเท้าจุดผ่อนผัน

๑๔ ม.ค. ๑๙๙๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพ-14 ม.ค.-เขตภาษีเจริญ นายเกียรติพงษ์ พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เขตฯ ได้มีการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้าบริเวณจุดผ่อนผันทุกวันพุธ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร สำหรับวันพุธที่ 14 มกราคม 2541 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เขตฯ

เขตภาษีเจริญล้างทางเท้าจุดผ่อนผัน

๐๖ ม.ค. ๑๙๙๘ ๑๔:๓๓

กรุงเทพ-6 ม.ค.-สำนักงานเขตกทม. นายเกียรติพงษ์ พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม.แจ้งว่า เขตฯ ได้มีการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้าบริเวณจุดผ่อนผันทุกวันพุธ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร สำหรับวันพุธที่ 7 มกราคม 2541 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เขตฯ โดยฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมมือกับผู้ค้า

กรมการขนส่งทหารเรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางรถบริการ

๓๐ พ.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางรถบริการ สาย อำเภอไทรน้อย - พระราชวังเดิม ช่วงระหว่าง ท่าพระ (โรงพยาบาลบางไผ่) - บางยี่เรือ - วงเวียนใหญ่ - สี่แยกบ้านแขก - โพธิ์สามต้น - กองบัญชาการกองทัพเรือ - กรมสาวัตรทหารเรือ - กรมพลาธิการทหารเรือ -