โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

 นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ตามโครงการ งดให้ เพื่อให้ ให้กับ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ณ ตึกอำนวยการ สจล. ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ งดให้ เพื่อให้ ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อนำเงินไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง

บีซีพีจี งดให้ เพื่อให้

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗