โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

เชิญร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19

๐๗ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-โรงพยาบาลรามคำแหง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังคงประสบภาวะวิกฤติโลหิตไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) ณ ห้องประชุมอาคาร 3

บริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริง ครั้งที่10

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย ?#บริจาคโลหิต? ?#โรงพยาบาลรามคำแหง? ?#สภากาชาดไทย? เชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ อุ่นรัก(ไอ)ราม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1Wmsyhw สายด่วนสุขภาพโทร

รพ.รามคำแหงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและกำจัดยุงลายโดยใช้มาตรการ 5ป ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ 1.ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ 2.เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ 3.ปล่อย

เชิญร่วมบริจาคโลหิต

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ อุ่นรัก (ไอ) ราม โดยเปิดรับบริจาคโลหิตในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ อาคารซี ชั้น 10

ออกหน่วยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๕๒

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจัดทำโครงการให้ความรู้สู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการเตรียมรับสถาณการณ์