โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครว่า ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit