โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

อบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การขายอสังหาฯ นานาชาติ

๒๔ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๑

อบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การขายอสังหาฯ นานาชาติ วันจันทร์ที่ 22 - อังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยรายละเอียดวันแรก :จันทร์ 22 มีนาคม 256408:30 เปิดการอมรม: รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย09:00 คาบ 1:

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)

๐๙ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เทคโนโลยีในยุค 5G ส่งผลให้เทรนด์การตลาดเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับตัว รับมือกับการตลาดยุคใหม่ ช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ใช่รูปแบบเดิมอีกต่อไป Update เทรนด์ตลาดอสังหาฯ พลิกกลยุทธ์แบบเดิมๆ แนวคิด

เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น

หลักสูตร : RE131 นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131 รุ่นที่ 53, วันศุกร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131 รุ่นที่ 53, วันศุกร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๐

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134) รุ่นที่ 13, วันจันทร์ที่ 23 - อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. รายละเอียด การออกแบบแนวคิดทางการตลาด และ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาด, Case

สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ 4, วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด กฎหมายที่ต้องคำนึงในการจัดตั้ง ตลาดนัด-ตลาดสด ทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนา ตลาดนัด - ตลาดสด

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 73, วันพุธที่ 11 - เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น. รายละเอียด พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131 รุ่นที่ 52, วันศุกร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อบรม

วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ RE163

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163) รุ่นที่ 26, วันศุกร์ที่ 22 - เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. หัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา - สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน - ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: