โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลช่องลม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สนพ.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (18 ชม.) ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.62 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลช่องลม ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ