โรงเรียนรัปปาปอร์ต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ติดชายแดน

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-จินดาสมุนไพร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม