โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.- พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งคำ ปญฺญาวุโธ แปลสั้นๆ ว่า ผู้มีปัญญาเป็นดังอาวุธ ตรงกับลักษณะของฝ่ายเสนาธิการที่จะต้องใช้ปัญญา ประดุจดังอาวุธทั้งนามธรรมและรูปธรรม

ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งคำ ปญฺญาวุโธ แปลสั้นๆ ว่า ผู้มีปัญญาเป็นดังอาวุธ ตรงกับลักษณะของฝ่ายเสนาธิการที่จะต้องใช้ปัญญา

ภาพข่าว: งานเลี้ยง เสธ.ทบ.50

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 50 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำปีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พล.อ. อนันต์ อมรัชกุล พล.อ. พบสุข สุธรานันท์ พล.อ. สุกิจ ปิ่นมณี พล.อ. ปราโมทย์ วิรุตเสน และ พล.อ. จตุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โดยมี

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 100 ปี

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดจ่ายแลกเหรียญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายนริศ

คณะนายทหารเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๗:๓๙

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ปภ. ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้รับการประสานจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ว่ามีกำหนดนำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรประจำชุดที่ 88 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 นาย เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ภารกิจ

ภาพข่าว: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

๒๙ เม.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พันเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส รุ่นที่ 29 จำนวน 80 นาย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนา ฯ ครบรอบปีที่ ๑๐๐

๓๐ มี.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๐๐ ณ อาคารประภาสโยธิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ จากเดิม เวลา ๐๙.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา ๑๔.๓๐ น.

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

๑๗ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓ เมษายน ศกนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กำหนด จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ

ภาพข่าว: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม

๒๓ ก.ค. ๒๐๐๘ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ไทยคม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ได้เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปเรื่อง ระบบดาวเทียมไทยคม ในการนี้คุณยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

กองทัพเรือจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๔๗

๒๗ ธ.ค. ๒๐๐๔ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน นักศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ

สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ๒๓

๒๗ ส.ค. ๒๐๐๗ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

๑๐ มิ.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เทียบโอนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ศึกษาในวันเสาร์ - อาทิตย์

กองทัพเรือจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๔๗

๐๔ ม.ค. ๒๐๐๕ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน นักศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ