โรงแรมโซโซฟีเทล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-มารวย เรียลเอสเตท ฯพณฯ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกีรยติเป็นประธานฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมี ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมด้วย ดร.วิจิตรา สุขะมงคล,นายสมเกีรยติ เหล่าทีวีสุข,นายกวีวุฒิ