โศรดา ธรรมประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝันต่อเนื่อง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการ มัคคุเทศก์น้อย ที่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๖

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภริตา วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบท ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วม คุณภริตา วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo

ภาพข่าว: คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบตู้และชั้นวางหนังสือ

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. นางโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ (ที่ 4 จากขวา) บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบตู้และชั้นวางหนังสือในห้องสมุด ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดเหมสูง จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการติดปีก เติมฝัน

ภาพข่าว: คิงส์เมนฯ มอบชั้นวางหนังสือ

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. โศรดา ธรรมประกอบ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบตู้และชั้นวางหนังสือในห้องสมุด ให้แก่น้องๆ ในโรงเรียน บ้านต้นปริง จ.สงขลา ในโครงการ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: คิงส์เมน มอบตู้ และชั้นวางหนังสือ

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น โศรดา ธรรมประกอบ (ที่3จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบตู้และชั้นวางหนังสือในห้องสมุด ให้แก่น้องๆ โรงเรียน บ้านนาน้ำชุ่ม จ.อุดรธานี ในโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ ห้องสมุดชุมชน ร่วมกับนายสันติ

ภาพข่าว: คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จับมือพันธมิตร จัดโครงการ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น เพื่อการศึกษา นางโศรดา ธรรมประกอบ (ที่3จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ (ที่5จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่4จากขวา)