โองการ วณิชาชีวะ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit