โอภาส การย์กวินพงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ประชุมพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๔

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-แอด ออล อิน วัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานเสวนา ทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน #VaccinesWork ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. จัดโดยสถานบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ดับเบิ้ล พี คอมมิวนิเคชั่น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Institutional Strengthening on Food Safety

ภาพข่าว: คร. ปฐมนิเทศแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน-การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-กรมควบคุมโรค นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา, นพ.นพดล ไพบูลย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.สกลนคร

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-โฟร์พีแอดส์ (96) นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ,นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมสคร.13 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กทม.

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-โฟร์พีแอดส์ (96) นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ และ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

ภาพข่าว: เยี่ยมชม เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.- น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับ นายหยู เจิ้งเซิง ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์

ภาพข่าว: Mou พัฒนา ร้านอาหารสะอาด ในท่าอากาศยาน

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๙:๓๓

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดกรมควบคุมโรค นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท.และผู้แทนจากกรมการบินพลเรือน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาร้านอาหาร นำร่องท่าอากาศยาน 10 แห่ง

ภาพข่าว: รถให้ความรู้เคลื่อนที่ เดงกี่ มิชชั่น บัส

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๕

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-Index Creative Village นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นายเอริค ม็องซิยอง (Mr Eric Mansion) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และนางเอกละครชื่อดัง

ภาพข่าว: สร้างความตระหนัก

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค Dr.Yonas Tegegn WR,THAILAND Dr. Richard Brown องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Ms.Shamila Sharma องค์การอนามัยโลก (WHO) นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล

กรมคร. เข้มมาตรการควบคุมโรคมาลาเรียตามแนวชายแดน มุ่งสู่เป้าหมายกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2567 พร้อมขยายผลการใช้กล้องจุลทรรศน์เครือข่ายเวปแคมฯ รู้ผลเร็วใน 1

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-กรมควบคุมโรค ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี และคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ครบรอบ 40 ปี

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๐๔

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-โฟร์ พี.แอดส์ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ และผู้บริหารระดับสูงของกรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค

ภาพข่าว: มาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง

ภาพข่าว: เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดโครงการรณรงค์เข้าพรรษา

ภาพข่าว: ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในห้าง

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดร.นพ.โสภณ เอี่อมศิริถาวร ผอ.สคร.1 กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสนุกและเด็กเล็กที่มาใช้บริการ

ภาพข่าว: วันไข้เลือดออกอาเซียน

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๙:๕๒

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมแถลงข่าววันไข้เลือดออกอาเซียน โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้การปฏิบัติ เก็บให้เกลี้ยง

ภาพข่าว: เปิดตัว AIDS ZERO PORTAL ผ่านเว็บไซต์

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๘:๓๗

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ นางชูมิลินา ผอ.โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พยากรณ์โรคหน้าฝน

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๘:๐๖

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

ภาพข่าว: แถลงข่าวจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 57

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๑๑

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.โยนาส เทคเกิ้น ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นพ.หทัย ชิตานนท์

กรม คร. ร่วมลงนามความร่วมมือไทย-สหรัฐ เพื่อวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงทำงานร่วมกันกับกองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์

ภาพข่าว: ลงนามพัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกันเอดส์

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นพ.เคนเนธ เบอร์ทรัม รองผู้บัญชาการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และเวชยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์

ภาพข่าว: ไข้หวัดใหญ่

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ รู้ก่อน รู้ทัน เราหยุดได้ พร้อมเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดยมีคุณวิศาล ดิลกวณิช (ซ้าย)

ภาพข่าว: รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: ไวรัสเมิร์สคอฟ

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสเมิร์สคอฟหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในรายการสโมสรสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดยมีนายพิภู พุ่มแก้ว (ซ้าย) และ น.ส. ทวีรัตน์

ภาพข่าว: เปิดงานนิทรรศการวันอนามัยโลก

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โยนาส เทจน์ ผอ.สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค