ไกรจักร แก้วนิล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ สาธารณสุข

๐๕ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4262/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านการแพทย์ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายวันชาติ ศุภจัตุรัส นายไกรจักร

ภาพข่าว: นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒๑ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๒๗

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-ประชาสัมพันธ์เขตบางกอกน้อย นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตบางกอกน้อย ณ ลานหน้าห้างแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 19-37

กทม.จัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑๘ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-กทม. กทม.เดินหน้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ วอนประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง สร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร

เขตบางกอกน้อยเร่งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑๗ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๑:๕๒

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ประชาสัมพันธ์เขตบางกอกน้อย นางรัตตินันท์ นิธิโอฬารพงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ

เตรียมฉีดวัคซีน IPD แก่เด็กกลุ่มเสี่ยงในกทม.

๑๔ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. กทม. เพิ่มความรู้ความเข้าใจแพทย์ในสังกัด ก่อนฉีดวัคซีน IPD แก่เด็กกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มในพื้นที่ 2,000 คน มุ่งลดอัตราการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) สาเหตุหลักการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะจากโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ

กทม. จัดสัมมนานวัตกรรมทางการแพทย์

๐๕ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี 2552 โดยมีข้าราชการจากสำนักอนามัย และสำนักอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรารีเจนท์ เขตราชเทวี

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 สิงหาคม 2552)

๐๕ ส.ค. ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 08.30 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และ สาธารณสุข ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรารีเจนท์ 08.45 น. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกทม.เป็นประธานพิธีเปิด

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 สิงหาคม 2552)

๐๔ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 08.30 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และ สาธารณสุข ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรารีเจนท์ 08.45 น. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกทม.เป็นประธานพิธีเปิด

กทม.ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหายาเสพติดช่วงปีงบประมาณ 52

๐๓ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นพ.ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2552 เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดของประเทศ

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

๒๙ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วอนทุกภาคส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009

๒๗ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและต่อสู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตจาก 6

กทม. ลุยห้างดังให้ความรู้สร้างเครือข่ายป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

๒๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๐๗:๔๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-กทม. รองผู้ว่าฯ มาลินี เดินสายทำความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่ผู้บริหารทุกสาขาในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงแหล่งชุมนุมชน มุ่งควบคุม ลดความเสี่ยง และลดปริมาณผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

กทม.จัดสัมมนาผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ทใน กทม. คุ้มครองผู้บริโภค

๒๑ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-กทม. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการสัมมนาชมรม/ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท โดยมีนางมนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กทม. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วชิรพยาบาลล้างทำความสะอาด ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

๒๑ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-กทม. แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ในการจัดกิจกรรม Big Cleanings Day โดยมีนายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชัยวัน เจริญโชคทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล คณะผู้บริหาร

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(20 กรกฎาคม 2552)

๒๐ ก.ค. ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 09.00 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธี เปิดการสัมมนาชมรมผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตและ มินิมาร์ท ณ โรงแรมเอเชีย 09.00 น. กิจกรรม รวมพลังสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สมัชชา องค์กรชุมชน ภาคกลางตอนบนและตะวันตก ณ สำนักงานเขต

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 กรกฎาคม 2552)

๑๙ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 09.00 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธี เปิดการสัมมนาชมรมผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตและ มินิมาร์ท ณ โรงแรมเอเชีย 09.00 น. กิจกรรม รวมพลังสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สมัชชา องค์กรชุมชน ภาคกลางตอนบนและตะวันตก ณ สำนักงานเขต

กทม. พร้อมให้ทามิฟลูดูแลผู้ป่วยไข้หวัด 2009

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กทม.ให้บริการ One Stop Service ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

๐๘ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. กทม.สั่งโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จัดพื้นที่แยกผู้ป่วยไข้หวัด ให้บริการแบบ One Stop Service ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสู่ผู้อื่น หากพบผู้ป่วยไข้หวัด 2009 จัดแยกวอร์ดพิเศษส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลเฉพาะ

จับมือเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางแพทย์ฉุกเฉินในกทม.

๐๘ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-กทม. กทม. จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่าย มุ่งช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยสูงสุด ประชาชนแจ้งเหตุ โทร. 1646 บริการตลอด 24 ชั่วโมง นพ.ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลตากสินให้ความรู้บุคลากรควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

๒๖ พ.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-กทม. รพ.ตากสินจัดประชุมวิชาการด้านควบคุมการติดเชื้อ เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย เฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคและลดอัตราการติดเชื้อจากโรคต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะที่รองปลัดฯ ไกรจักร หนุนโรงพยาบาลในสังกัดกทม.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ตามความชำนาญเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์

กทม.ร่วมขับเคลื่อนสิทธิแรงงานนอกระบบ

๒๒ เม.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-กทม. นพ.ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดงานวันสมัชชาแรงงานนอกระบบ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จัดขึ้นในวันที่ 30 เม.ย.52 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ลานคนเมืองและห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(7 เมษายน 2552)

๐๗ เม.ย. ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 09.30 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุม เรื่อง แรงงานนอกระบบกับสำนักอนามัย ณ ห้อง รป.ไกร จักร กทม. 14.00 น. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามงาน BTS ส่วนต่อขยาย 2.2 กิโลเมตร กับ สจส. ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(7 เมษายน 2552)

๐๖ เม.ย. ๒๐๐๙ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-6 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 09.30 น. นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุม เรื่อง แรงงานนอกระบบกับสำนักอนามัย ณ ห้อง รป.ไกร จักร กทม. 14.00 น. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามงาน BTS ส่วนต่อขยาย 2.2 กิโลเมตร กับ สจส. ณ

เปิดโผแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 10

๑๕ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กทม. น.ส.แสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 จำนวน 11 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายทวีศักดิ์ เดชเดโช ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร 2.นางนินนาท ชลิตานนท์ ผอ.สำนักงบประมาณ กทม. ดำรงตำแหน่ง

กทม.- สปส. ลงนามร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้ผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพฯ

๒๑ ม.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-กปส. ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การบริการระบบสุขภาพให้ผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนฝ่ายกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์