ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต ผศ.ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมการรับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 จากผลงาน ยาสีฟันสมุนไพรต่อภาวะเหงือกอักเสบของผู้ป่วยเบาหวาน

ภาพข่าว: Early Life Nutrition Network Thailand ขับเคลื่อน โภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตอลเลอร์ ทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และนักโภชนาการ จากสถาบันต่าง ๆ ของประเทศไทย นำโดย ศ.นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) รศ.พญ.

ภาพข่าว: ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-โรงแรมรอแยลเบญจาและในเครือ ศาสตราจารย์ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน

ภาพข่าว: มอบรางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ศ.นพ. ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 12 โครงการ

ภาพข่าว: ชมรมนมสร้างชาติให้ความรู้ความมั่นคงอาหาร-น้ำนมในงานโภชนาการแห่งชาติ

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-คิธ แอนด์ คินฯ นายวิเชียร ผลวัฒนะสุข (ที่ 2 จากขวา) นักวิชาการชมรมนมสร้างชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ: น้ำนม โดยมีศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย รศ. พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (ที่ 2

ภาพข่าว: นิวทริไลท์สนับสนุนการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-เวิรฟ ศ. นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สนับสนุนโดยแอมเวย์ โดยมี ศ. ดร. ยังจุนเซอร์ (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: นิวทริไลท์สนับสนุนงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติประจำปี 2553

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-เวิรฟ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ขวา) นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติประจำปี 2553 ให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายพิเศษหัวข้อ ไฟโตนิวเทรียนท์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคมะเร็ง โดยเชิญ ดร.โทมัส เจ.สลากา

ม.มหิดลขอเชิญร่วมงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีพิธีสงฆ์ วางพานพุ่ม มอบรางวัล และแสดงมุทิตาจิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถา เรื่อง Current Global Health Issues โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์

ม.มหิดลขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๖

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๑๓

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-ม.มหิดล ม.มหิดลขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๖ Current Global Health Issues โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๐

ประเทศไทยภูมิใจได้รับเลือกแป็นเจ้าภาพการประชุมโภชชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19

๒๖ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-วีโร่ พีอาร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานจัดการประชุมโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19 กล่าวว่า อาหาร โภชนาการ สุขภาพ เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน โดยโภชนาการจะเชื่อมโยงระหว่างอาหารและสุขภาพ ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรโลกประมาณ 6,000 ล้านคน โดยพบว่าประมาณ 1,000