ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลก (The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War :

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแก่รัฐบาลสปป.ลาว ทั้งส่วนของลูกค้า-ประชาชน และส่วนของธนาคาร รวม 9.94

๒๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๖

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินจำนวน 9,941,757.56 บาท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเต็ม ผลิตภัณฑ์การเงิน-ที่ปรึกษา-ความรู้ ร่วมยกระดับธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล ในงาน Thailand Industry Expo

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวหลักสูตร AEC Business Leader รุ่น 3 Go ASEAN Together มุ่งพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ตัวจริงเจาะตลาดอาเซียน

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ยืนแถวหน้า-กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) พร้อมคณะผู้จัดการสาขาและผู้บริหารสาขาของธนาคารใน CLMV ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร AEC Business

ธนาคารกรุงเทพพร้อมเปิดหลักสูตร AEC Business Leader ปี 3 ติดปีกนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๔๘

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพเปิดหลักสูตร AEC Business Leader ปี 3 ชวนนักธุรกิจไทยรุกตลาดอาเซียน มั่นใจ คอร์สเข้มข้นทั้งเนื้อหาวิชาการ ประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และสร้างสรรค์แผนธุรกิจ เสริมศักยภาพสู่ ผู้บริหารตัวจริงของอาเซียน นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ยินดีกับผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน รุ่น 2 หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจเพื่อก้าวสู่สนามการค้า

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลแก่แผนงานธุรกิจยอดเยี่ยมกลุ่ม 'HACO หลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) รุ่นที่

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดอบรมหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน รุ่นที่ 2 สร้างความพร้อมแบบเจาะลึกสู่ AEC อย่างมั่นใจ

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (ขวา) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่ 2 จากซ้าย) นางรัชนี นพเมือง (ซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน ในฐานะ '1 ใน 10 องค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในจีน

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล '10

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับสมาคมทายาทนักธุรกิจจีน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ 'โอกาสและภาวะเศรษฐกิจไทยและอาเซียน

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการธนาคาร (ที่ 5จากซ้าย) และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ไพจิตร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 7 25 ปี มิตรภาพ จีน-อาเซียน

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 11หลักสูตรความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 1.5

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินโดนีเซีย ได้รับการยกย่องจากสื่อ ในฐานะ 'ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ติดต่อกันเป็นปีที่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๑

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศอินโดนีเซีย ภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร InfoBank สื่อชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะ 'ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย' ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1 ท่ามกลางกลุ่มธนาคารต่างชาติซึ่งล้วนเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการจัดงาน ประชุม Greater Mekong Investment Forum

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 ซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.วิรไท สันติประภพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเบอร์ฮาดให้การต้อนรับผู้ว่าธปท.พร้อมคณะในโอกาสเดินทางร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายอึ้ง จุ้ย เม้ง รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนา ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย จีน ภายใต้เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 6 สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย ความอุดมสมบูรณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและความมั่งคั่งในอนาคต

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับใบอนุญาตเปิดสาขาย่างกุ้ง จากผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ พร้อมเปิด 2 มิ.ย.

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (กลาง) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายคเนศร์ บูรณสิน Senior Vice President และผู้จัดการสาขาย่างกุ้ง (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน ในฐานะ 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในจีน

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และ Mr.Yan Shu-Ming ผู้จัดการสาขาปักกิ่ง (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบรายแรก โชว์ศักยภาพจนได้รับใบอนุญาตจากคคซ.ของสปป.ลาว

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางเบญจวรรณ วิชิตธนาฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (ขวา) และนางชดาพร อุรัจฉัท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 5 จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่'

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ เมียนมาร์

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000บาท (สามล้านบาท) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับนักศึกษา EMBA ม.เจิ้งจื้อ ไต้หวัน จัดทัศนศึกษาดูงานพร้อมบรรยายพิเศษ ภาวะเศรษฐกิจไทย

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (แถวยืน ที่ 4 จากขวา)ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 2 จากขวา) และนายสุเทพ ศุภภัทรานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์จีน (แถวยืน ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ประสบผลสำเร็จ Brings Asia to Myanmar นำนักลงทุนจากสาขาทั่วเอเชียของธนาคารสู่เมียนมาร์

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ฉลองครบ 20 ปี สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมจัดพิธีเปิดที่ทำการสาขาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) และนายพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินโดนีเซีย ได้รับการยกย่องจากสื่อ เป็น 1 ใน 3 ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศอินโดนีเซีย ภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร InfoBank สื่อชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็น 1 ใน 3 ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน ดีมาก อันดับ 3 ท่ามกลางกลุ่มธนาคารต่างชาติซึ่งล้วนเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับมอบ 3 รางวัลใหญ่จากรัฐบาลเวียดนาม ทั้งประเภทองค์กร บุคคล และธงเกียรติยศสูงสุด

๐๒ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-2 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก ฯพณฯ เหงียน เติ้น สุง (Mr.Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี นายดาว มินท์ ตู (Mr.Dao Minh Tu)

ภาพข่าว: แชมป์วงโยธวาทิต 2555

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-สยามดนตรียามาฮ่า มร.ชูจิ นาริมัทสุ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และ คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัล การประกวดวงโยธวาทิต ธนาคารกรุงเทพ-ยามาฮ่า แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการแข่งขันแผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Venture Challenge 2012 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นายธงชัย อานันโทไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท แก่

ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เกี่ยวกับระบบของธนาคาร

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับคดีเว็บหมิ่นสถาบัน โดยส่วนหนึ่งของข่าวระบุว่า ดีเอสไอได้รับการร้องทุกข์จากนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)