ไดซาขุ อิเคดะ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี ตอกย้ำเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๓๐

วันที่ 26 มกราคม 2022 ไดซาขุ อิเคดะ นักพุทธปรัชญาและนักสร้างสันติภาพ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 40 ในหัวข้อ

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 39 ขานรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์มีผลบังคับใช้

๐๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๕

วันที่ 26 มกราคม 2021 ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 39 ในหัวข้อ การสร้างคุณค่าในช่วงเวลาวิกฤต

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี ยกย่องเยาวชนต่อสู้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ พร้อมสนับสนุนสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๐

โตเกียว-28 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 38 ในหัวข้อ เดินหน้าสู่อนาคตร่วมกัน:

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี เรียกร้องทุกฝ่ายเร่งปลดอาวุธ พร้อมเพิ่มบทบาทของเยาวชน

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๒:๐๑

โตเกียว-31 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 37 ในหัวข้อ สู่ยุคใหม่แห่งสันติภาพและการปลดอาวุธ:

ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมเอสจีไอ ย้ำการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนคือกุญแจในการแก้ไขปัญหาทั่วโลก รวมถึงการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๑

โตเกียว-29 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ ในวันที่ 26 มกราคม 2018 ไดซาขุ อิเคดะ นักพุทธปรัชญา และประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีในหัวข้อ สู่ยุคแห่งสิทธิมนุษยชน: สร้างการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี ตอกย้ำพลังของเยาวชนในการสร้างโลกให้เป็นปึกแผ่น พร้อมเรียกร้องให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๑

โตเกียว-30 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ ในวันที่ 26 มกราคม 2017 ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 35 ในหัวข้อ ความเป็นปึกแผ่นของเยาวชนทั่วโลก

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องทั่วโลกเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๐

โตเกียว-27 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ ในวันที่ 26 มกราคม ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี 2559 ในหัวข้อ ทั่วโลกร่วมใจเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์:

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องทั่วโลกขจัดความยากจนและแบนอาวุธนิวเคลียร์ในโอกาสครบรอบ 70 ปีสงครามโลกครั้งที่ 2

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๐

โตเกียว-27 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น - เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี 2558 ในหัวข้อ ความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนมนุษยธรรมในอนาคต: ขจัดความทุกข์ให้หมดไปจากโลกใบนี้

ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องภูมิภาคผนึกกำลังรับมือภัยธรรมชาติ และสนับสนุนการประชุมเยาวชนว่าด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๓๓

โตเกียว-27 ม.ค.-เกียวโด เจบีเอ็น เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์ ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ การสร้างคุณค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก:

ประธานเอสจีไอได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตำแหน่งที่ 300 จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ บอสตัน

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๐ ๐๘:๓๑

โตเกียว-23 พ.ย.-เกียวโด เจบีเอ็น เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์ ไดซาขุ อิเคดะ (Daisaku Ikeda) ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโซคา (Soka University) ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctorate of Human Letters) จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ บอสตัน (University of Massachusetts

สมาคมสร้างคุณค่าฯ เปิดตัวหนังสืออารยธรรมโลก พุทธอิสลาม หวังปลุกกระแสสร้างสันติภาพ

๑๑ ก.ค. ๒๐๐๕ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทยได้จัดแนะนำหนังสืออารยธรรมโลก พุทธ อิสลาม สนทนาธรรม สานสัมพันธ์สู่สันติ ฉบับภาษาไทย เพื่อหวังเป็นสื่อกลางก่อเกิดกระแสหันหน้าเข้าหากันผ่านการสนทนา มุ่งส่งเสริมสร้างสันติภาพ หนังสือ อารยธรรมโลก เป็นบทสนทนาระหว่าง ดร.ไดซาขุ