ไทยพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล.ไทยพาณิชย์ที่ 'AA(tha)'

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๐๓

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving) แก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBS ที่ 'AA (tha)' และพร้อมกันนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ SCBS ที่ 'F1