ไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ซีพีเอฟ พัฒนาการเลี้ยงกุ้งไม่ปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอนุรักษ์น้ำยั่งยืน

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-ซีพีเอฟ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พัฒนาโมเดลการเลี้ยงกุ้งใช้ระบบรีไซเคิลน้ำ (Recycle) ใช้ในฟาร์ม ไม่มีการปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเกษตรกรไทยผลิตกุ้งด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 92 ปี กรมประมง

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ซีพีเอฟ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในโอกาสครบรอบ 92 ปี วันสถาปนากรมประมง ณ

ซีพีเอฟออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งต่อเนื่อง ประกาศลดราคาอาหารกุ้งร่วมกับราคาลูกกุ้ง

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๐๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-ซีพีเอฟ ซีพีเอฟประกาศลดราคาขายอาหารกุ้ง ถุงละ 25 บาท สำหรับถุงขนาด 25 กิโลกรัม ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกร ลดราคาลูกกุ้ง รับมือราคาตกต่ำ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-ซีพีเอฟ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำ ประกาศลดราคาลูกกุ้งขาวลงตัวละ 3 สตางค์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30มิถุนายนศกนี้ นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟสนับสนุนปลูกป่าชายเลน

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ซีพีเอฟ นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบทุนสนับสนุน โครงการรักโลก รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 15 ให้แก่ ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์