ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ และทิศทางการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Oppor

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q3/64

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๗
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลประ

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q2/64

๒๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๔

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๖:๔๔

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๖:๔๔

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๖:๔๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG พร้อมโชว์ผลประกอบการ ประจำไตรมาส 2/2563 และภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.15 -15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference โดยนักลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน เว็บไซต์ www.set.or.th/oppday รวมถึงแอพพลิเคชั่น : SET App และเฟซบุ๊ก: SET Opportunity Day และ II G

iiG พร้อม OPP DAY โชว์ผลงาน - Q2/63

๑๔ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๙