เชิญคู่สามีภรรยาประกวดเรียงความส่งเสริมสถาบันครอบครัว

พุธ ๐๕ กันยายน ๒๐๐๑ ๑๔:๕๒
กรุงเทพ--5 ก.ย.--ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย ซึ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จะจัดประกวดเรียงความ เรื่อง "สุขภาพทางเพศดี ชีวีครอบครัวมีสุข" จึงขอเชิญผู้สนใจทั่วไปส่งเรื่อง และข้อเสนอแนะเข้าประกวด โดยจะเปิดรับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 5 ตุลาคม 2544 โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสัมมนาพบปะประชาชนครั้งใหญ่ในปลายปี 2544 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ อาคารพัชรกิตติยาภา ห้องประชุมชั้น 10
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย จะมอบ 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศได้แก่ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ 2 ที่นั่ง พร้อมรายการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ตรังหรือกระบี่ รวม 3 วัน 2 คืน และรางวัลชมเชยคือที่พักโรงแรมชั้นนำที่พัทยา หรือ หัวหิน 2 คืน
พลตรี น.พ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ ประธานศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย กล่าวว่า " ขณะนี้ศูนย์ฯมีสมาชิกทั้งชายและหญิงทั่วประเทศกว่า 10,000 ราย และได้รับการเรียกร้องจากสมาชิกและประชาชนมากมาย จึงทำให้ต้องจัดสัมมนาครั้งใหญ่อีกครั้งใน วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิก ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นปรึกษาแพทย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ อาคารพัชรกิตติยาภา ห้องประชุมชั้น 10 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น."
"เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คู่สามีภรรยาของครอบครัวไทยได้กล้าแสดงออก และมีน้ำใจในการแบ่งปันความคิดเห็นในการแก้ปัญหาครอบครัวในทุกๆเรื่อง คณะกรรมการจึงมีมติให้เชิญชวนคู่สามีภรรยาที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยการเขียนเรียงความ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ให้คู่สามีภรรยาช่วยกันเล่าประสบการณ์ ข้อคิดเห็นที่ใช้ในการอยู่ร่วมกัน การมีสุขภาพกาย ใจและความเข้าใจในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตคู่ ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขอย่างไร และทำให้เกิดการปรองดองซึ่งกันและกัน ขอให้ผู้ส่งเรื่องประกวดบอกชื่อจริงของทั้งคู่ หากจะใช้นามแฝงให้ระบุมาด้วย"
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 14 ตุลาคมจะมีรายการปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศสำหรับครอบครัวเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีรายการสนทนาพาที "กล้าถาม กล้าตอบ" กับคณะกรรมการแพทย์ของศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จิตแพทย์ โรคเบาหวาน และสูตินรีแพทย์
ขอเชิญผู้สนใจส่งเรื่องเข้าประกวดที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย ตู้ ป.ณ. 2513 กทม 10500 หรือ แฟกซ์ 0 2 255 3622 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2544 หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามที่ ฮอตไลน์ 02 635 1001--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด