โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดงานครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาล

อังคาร ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๐๐ ๐๙:๐๑
กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--กทม.
เมื่อวานนี้ 27 พ.ย.43 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นพ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าฯกทม. ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ครบรอบ 29 ปี
นพ.ประพันธ์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความเจริญก้าวหนาของโรงพยาบาลที่ได้เปิดบริการแก่พี่น้องประชาชนมาครบ 29 ปี ความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งมาจากความวิริยะ อุตสาหะ การอุทิศตนในวิชาชีพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ได้จรรโลงให้เกิดความผาสุกต่อประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งจากการติดตามการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถจนเกิดผลดีแก่หน่วยงาน มีพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อถือมารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคทรัพย์ และอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่สังคม
อนึ่ง ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือดหาเบาหวาน ตรวจไขมันในเส้นเลือด และรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 200 ปีด้วย--จบ--
-นศ-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด