กรุงไทยเร่งปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ

พุธ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๐๐ ๑๔:๕๐
กรุงเทพ--28 มิ.ย.--ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนนโยบายของรัฐ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ แต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ เผยธนาคารได้รับวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.จำนวน 1,000 ล้านบาทและวางแผนกระจายสินเชื่อไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศ หวังพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 1,000 ล้านบาท กับนายชินสุข วีรวรรณ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย บสย. อนุมัติให้ธนาคารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร แต่มีหลักประกันไม่เพียงพอได้เอง ซึ่ง บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้กับผู้ประกอบการ
" สำหรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการให้กู้ทั่วไปของธนาคาร โดยผู้ประกอบการที่ต้องการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอจะต้องเข้าโครงการของ บสย.โดยผู้ประกอบการต้องมีทรัพย์สินถาวรสุทธิไม่เกิน 200 ล้านบาท และ บสย. จะค้ำประกันให้เต็มจำนวนของวงเงินสินเชื่อส่วนที่ขาดหลักประกัน แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินเชื่อรวม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ บสย.ในอัตรา 1.75% ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้ำประกัน และจะเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี " นายสิงห์กล่าว
" แม้ว่าการลงนามในครั้งนี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถตัดสินใจให้สินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น แต่ธนาคารก็ยังคงใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดเงินที่ให้สินเชื่อออกไปจะไม่เป็น NPL โครงการนี้จะช่วยรัฐบาลลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ และช่วยผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อนาคตจะกระจายสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ประกอบการที่ต้องการขอวงเงินสินเชื่อค้ำประกันของ บสย.สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร 36 แห่ง ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพฯ 9 แห่ง ต่างจังหวัด 27 แห่ง และที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด