อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ และ อธิบดีกรมการกงสุล แถลงข่าว เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อังคาร ๓๐ ตุลาคม ๒๐๐๗ ๑๓:๓๓
กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ และ นายธีรกุล นิยม อธิบดีกรมการกงสุล แถลงข่าว เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด