กระทรวงต่างประเทศร่วมกับ OECD จัด การสัมมนาไทย-OECD เรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการค้า: เผชิญความท้าทายใหม่

ศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๕:๒๖
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (OECD) จัด การสัมมนาไทย-OECD เรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการค้า: เผชิญความท้าทายใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด