ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจัดค่ายฯ ผู้นำ ให้เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๗ ๑๖:๑๘
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในจังหวัดพังงา มาร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน” ครั้งที่ 3 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชูประเด็นโลกร้อน มุ่งหวังปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทของตนในการลดการใช้ทรัพยากร และเป็นผู้นำในการรณรงค์การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับเยาวชนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 — 2551 รวมเป็นเงินสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย บริษัท พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
คุณตรงเจตน์ นามวงษ์ ปัณรษี ไทยวัชรามาศ
โทร. 0-2665 4765 โทร. 0-2651 8989 ต่อ 222

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด