ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย จ้าง บจ.ยิบอินซอย พัฒนาระบบรองรับการให้บริการสินเชื่อ

พฤหัส ๑๓ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๔:๑๖
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ยิบอินซอย
คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตกลงว่าจ้าง บจ.ยิบอินซอย พัฒนาระบบรองรับการให้บริการสินเชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ Basel II ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณนครินทร์ เทียนประทีป
บริษัทยิบอินซอย จำกัด
โทรศัพท์ 02-353.86.00 ต่อ 3210
[email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด