อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์

จันทร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๕:๔๙
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด