นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์

อังคาร ๐๘ มกราคม ๒๐๐๘ ๑๒:๔๔
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด