นาย Charies E. Morrison ประธาน East West Center ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พฤหัส ๒๔ มกราคม ๒๐๐๘ ๐๘:๓๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด