ภาพข่าว: CDGS ลงนามในสัญญากับกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่งและระบบคลังข้อมูล”

จันทร์ ๒๘ มกราคม ๒๐๐๘ ๑๖:๑๗
กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--ซีดีจี ซิสเต็มส์
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องขายทอดตลาดอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด System Integrator รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกับ กรมบังคับคดี
ในการดำเนินการ "โครงการพัฒนาระบบคดีแพ่งและระบบคลังข้อมูล" มูลค่า 190 ล้านบาท เพื่อทำให้ระบบการทำงานของกรมบังคับคดีบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผู้บริหารกรมบังคับคดี สามารถที่จะติดตามข้อมูลจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ในทันที โดยโครงการฯดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ระบบบังคับคดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในพิธีลงนามในสัญญาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.กัญญานุช สอทิพย์ (ที่ 3 : จากซ้าย ) อธิบดีกรมบังคับคดี , นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ายบริหาร ) และ คุณพิทยา กิจติวรานนท์ (ที่ 2 : ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด , และผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในสัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด