ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนแก่ 21 โรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการเยาวชนนั้นไซร้คือพลังแผ่นดิน โรงเรียนละ 1 แสนบาท

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๐๘ ๑๓:๔๔
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนแก่ 21 โรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการเยาวชนนั้นไซร้คือพลังแผ่นดิน โรงเรียนละ 1 แสนบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 15.30 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด