ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (2 ธันวาคม 2548)

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๐๕ ๐๗:๓๕
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548
08.30 น. - นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณของข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2548
ที่ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด