กรุงไทยจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้ด้านการเงินกับเยาวชน

อังคาร ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๐๘ ๐๙:๓๘
กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--ธนาคารกรุงไท
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินให้กับโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”
ธนาคารกรุงไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการการเงินส่วนบุคคล รวมไปถึงการวางเป้าหมายชีวิต การเลือกอาชีพ และมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skills) โดยเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะชีวิต (Life-Skill) ที่สำคัญ สามารถนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอบรมความรู้ให้กับพนักงานของธนาคาร (Train the Trainer) เพื่อนำความรู้ไปขยายผลและต่อยอดให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” จำนวน 93 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนจำนวนกว่า 1 แสนคน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจในโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” รวมทั้งให้การสนับสนุนเนื้อหาความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” ซึ่งเป็นสาระความรู้พื้นฐานด้านการเงินสำหรับเยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา รวมทั้งสื่อการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ
นอกจากนี้ ทั้ง 2 สถาบันยังได้ขยายความร่วมมือ โดยร่วมกันให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจกับกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการการเงินให้ครอบคลุมเยาวชนทุกระดับ อันจะเป็นพื้นฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด