พังงากำหนดจุดที่ตั้งหอเตือนภัยล่วงหน้า รับมือแผ่นดินไหว

จันทร์ ๑๗ ตุลาคม ๒๐๐๕ ๐๘:๓๓
กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยเฉพาะแผ่นดินไหว ในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน ๖๒ จุด ว่าในส่วนของจังหวัดพังงา จะมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหมด จำนวน ๑๖ จุด โดยสร้างเป็นหอเตือนภัยเพื่อติดตั้งระบบ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จำนวน ๑๒ จุด สำหรับอีก ๔ จุดที่เหลือ จะสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
โดยหอดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่า ๘ จุด คือ โรงเรียนบ้านนอกนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะคอเขา บริเวณอำเภอเก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะคอเขา อนุสรณ์สถาน ๕ ธันวา หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง บ้านไทยใหม่ หมู่ที่ ๗ หาดทับตะวัน ตำบลบางม่วง โรงเรียนบ้านบางสักเดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลบางม่วง บ้านบางขยะ หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก บ้านปากวีป หมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก อำเภอท้ายเหมือง จำนวน ๓ จุด คือ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาหลัก ตำบลลำแก่น ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕บ้านทับละมุ ตำบลลำแก่น มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ ๗ บ้านในไร่ ตำบลนาเตย อำเภอคุระบุรี ๑ จุด คือ โรงเรียน บ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพระทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต่อว่า อีก ๔จุดที่เหลือ จะสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ จะติดตั้งในพื้นที่อำเภอคุระบุรีทั้ง ๔ จุด คือ บ้านทุ่งนาดำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคุระ หมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง บริเวณเกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน ตำบลเกาะพระทอง และบริเวณเกาะแปด หมู่เกาะสิมิลัน ตำบลเกาะพระทอง สาเหตุที่ ๔ จุดนี้ล่าช้า เพราะเป็นพื้นที่เป็นเกาะจึงมีปัญหาในเรื่อง การขนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้างทางทะเล
(ที่มา :http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000140861)--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด