อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสารนิเทศ แถลงข่าวเรื่อง ปราสาทพระวิหาร

อังคาร ๑๐ มิถุนายน ๒๐๐๘ ๑๑:๕๗
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ
แถลงข่าวเรื่อง ปราสาทพระวิหาร ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด