ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(2 กรกฎาคม 2551)

อังคาร ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๖:๐๐
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--อินโฟเควสท์
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551
08.00 น. - 15.15 น. สศช. จัดเสวนา ผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 4 ณ รงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
08.00 น. - 13.00 น. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา จัดสัมมนา วิกฤตราคา
น้ำมันโลก อุตสาหกรรมการผลิตของไทยจะอยู่รอดได้
อย่างไร ณ อาคารรัฐสภา
10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เข้าพบ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ณ ห้อง
รับรอง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
10.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลเข้าพรรษ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม
11.30 น. กระทรวงพาณิชย์ จัดสรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและประชาสัมพันธ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ณ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
13.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิริ
นิล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล
14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center) ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด