หอการค้าไทย แถลงข่าว “ภาวะธุรกิจครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง”

พุธ ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๐:๕๓
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--หอการค้าไทย
ด้วย หอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ โดยมีประเด็น ดังนี้
1. แถลงข่าวการจัดสัมมนา เรื่อง “แบรนด์ไทยแข่งได้ ..... อย่างไร”
โดย 1.คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมตราสินค้าไทย หอการค้าไทย
2. คุณวารุณี สุนทรเจริญนนท์ คณะกรรมการส่งเสริมตราสินค้าไทย
3. คุณธนเดช กุลปิติวัน คณะกรรมการส่งเสริมตราสินค้าไทย
2. แถลงข่าว เรื่อง “ภาวะธุรกิจครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง”
โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 0-26221860-76 ต่อ 405-407

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด