กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดงาน แถลงข่าว “ CDG : 4 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ ”

อังคาร ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ๑๔:๔๙
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--กลุ่มบริษัทซีดีจี
กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 บริษัท คือ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด, บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งโดยจะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “CDG : 4 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ”
กำหนดการ
วัน : วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : Party house one ณ โรงแรม [email protected] ถนนพระราม 1
(ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ)
กำหนดการแถลงข่าว
16.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
16.30 - 17.45 น. นำเสนอ Corporate Profile Presentation
“4 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ”
16.45- 17.45 น. แถลงข่าว
“40 ปีแห่งความสำเร็จของผู้นำอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย”
โดย คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี
และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี
17.45 - 18.00 น. ช่วงถาม — ตอบ
18.00 - 18.30 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมปาร์ตี้ “ซีดีจีพบสื่อมวลชน”
18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
19.30 น. จบพิธีการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล และคุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด